SOCIAL INKLUSION I

SØNDERJYSKE VIRKSOMHEDERS GRØNNE OMSTILLING

LÆS MERE SOM

SAMARBEJDSPARTNERE

’Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’ sker i et samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder. Hver kommune har ansat grønne jobformidlere, som er klar til at matche jeres behov for grøn opgavevaretagelse med lediges kompetencer – og følge op på om matchet lykkes! Samtidig har vi – i et tæt samarbejde med konsulentfirmaet, Marselisborg Consulting – brancherettet viden indenfor rekruttering og grøn omstilling, der betyder vi kan tilbyde vejledning og sparring i, hvordan I kan styrke jeres grønne profil.


‘Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’ skal frem mod 2025 hjælpe virksomheder med at omlægge arbejdsopgaver i en grønnere retning.

For virksomhederne er der et stort forretningsmæssigt potentiale i den
grønne omstilling – men det kræver typisk en udvidelse af arbejdsstyrken.

Derfor skal projektet samtidig hjælpe ledige, som har brug for en tydelig håndsrækning til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, med at opnå kompetencer i grøn opgavevaretagelse.

Det sker i et projektsamarbejde mellem de fire kommuner, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Projektet realiseres med en EU-medfinansiering på 12.642.076 kroner.


EU’s Socialfond og danske partnere investerer hvert år i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Partnerskabets investeringer sker med udgangspunkt i regionernes styrkepositioner og i iværksætteri, jobskabelse, social inklusion og uddannelse.