Den grønne omstilling er ikke kun godt for planeten. Den skaber også flere jobåbninger - for dig!


Projektet 'Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling' er for dig, der ønsker at få løntimer og løfte grønne opgaver i en sønderjysk virksomhed.


Vi hjælper med at matche dig med den helt rigtige virksomhed ud fra din situation, dine kompetencer og interesser.


Hvorfor deltage?


  • Du vil få mulighed for opkvalificering inden for det specifikke område du ønsker at arbejde med
  • Du vil bidrage til virksomhedens grønne omstilling
  • Du vil få håndholdt hjælp og støtte fra en grøn jobformidler
  • Du får ordinære løntimer

DU KAN GØRE EN FORSKEL

FORLØBETS OPBYGNING

HÅNDPLUKKET

HVAD GÅR DET UD PÅ?

ØNSKER TIL SAMARBEJDE

DET RETTE MATCH

OPSTART

MÅLET ER ANSÆTTELSE

Det er kun kandidater, vi tror på kan gøre en forskel i den grønne omstilling, som får tilbuddet – hvor der samtidig er plads til individuelle hensyn.

For at give de bedste muligheder for at indgå i samarbejdet om grøn omstilling, starter vi med en snak om indsatsen.

Det sker enten på et informationsmøde med andre i samme situation eller i en individuel snak med en grøn jobformidler – det er op til dig.

For at blive skarp på dine ønsker og behov i et match med en virksomhed, har du mulighed for samtaler med en grøn jobformidler – hvor mange og hvor ofte aftaler vi.

Den grønne jobformidler har som en del af sit job at matche dig med en virksomhed, som kan bruge dine evner, og som samtidig har plads til at tage hensyn til din situation.

For at få den bedste start i virksomheden holder vi et fælles opstartsmøde. På mødet taler vi om, hvilke grønne opgaver, du skal være med til at løfte – og hvordan.

Ofte vil du starte i en oplæring, hvor du fortsat modtager din ydelse fra jobcenteret.

Målet med et match er lønnede timer.
Når både du og virksomheden oplever,
du kan løfte de grønne opgaver i løbet af oplæringen, skal du selvfølgelig ansættes – på vilkår som passer til dig

KONTAKTER I DIN KOMMUNE

Vælg din kommune og mød de grønne jobformidlere og virksomhedskonsulenter

SAMARBEJDSPARTNERE

’Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’ sker i et samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder. Hver kommune har ansat grønne jobformidlere, som er klar til at matche jeres behov for grøn opgavevaretagelse med lediges kompetencer – og følge op på om matchet lykkes! Samtidig har vi – i et tæt samarbejde med konsulentfirmaet, Marselisborg Consulting – brancherettet viden indenfor rekruttering og grøn omstilling, der betyder vi kan tilbyde vejledning og sparring i, hvordan I kan styrke jeres grønne profil.


‘Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’ skal frem mod 2025 hjælpe virksomheder med at omlægge arbejdsopgaver i en grønnere retning.

For virksomhederne er der et stort forretningsmæssigt potentiale i den
grønne omstilling – men det kræver typisk en udvidelse af arbejdsstyrken.

Derfor skal projektet samtidig hjælpe ledige, som har brug for en tydelig håndsrækning til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, med at opnå kompetencer i grøn opgavevaretagelse.

Det sker i et projektsamarbejde mellem de fire kommuner, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Projektet realiseres med en EU-medfinansiering på 12.642.076 kroner.


EU’s Socialfond og danske partnere investerer hvert år i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Partnerskabets investeringer sker med udgangspunkt i regionernes styrkepositioner og i iværksætteri, jobskabelse, social inklusion og uddannelse.

unsplash