Nyttige links

Nedenfor er der links til værktøjer, aktører og udgivelser, der kan understøtte virksomhederne i deres grønne omstilling.


Erhvervshus Syd: En-til-en-sparring til virksomhederne

Erhvervshus Syd har grøn omstilling og de stigende krav til virksomheders bæredygtighed som et selvstændigt fokusområde. Som del heraf kan virksomhederne bl.a. søge en-til-en-sparring ift. deres omstillingsproces , få hjælp til at beregne bæredygtige værdikæder, søge tilskud til investering i grøn omstilling mm.

 

Erhvervsstyrelsen: CO2-beregner (Klimakompasset)

Klimakompasset er værktøj til at beregne det udslip af drivhusgasser, der er forbundet med en virksomheds aktiviteter. Klimakompasset er opbygget, så det kan anvendes af mange forskellige virksomheder. Det kan bruges til at udarbejde detaljerede klimaregnskaber, hvis det er virksomhedens behov – men virksomhederne kan også bruge nøjes med at anvende dele af værktøjet.


Cirkulær økonomi

På siden her findes oplysninger om finansieringsmuligheder specifikt i forhold til cirkulær økonomi


Dansk Industri: Fra filantropi til forretning

Platformen rummer en lang række interaktive værktøjer til virksomheder til at arbejde med Verdensmålene.

 

UN Global Compact, EY og Dansk Erhverv: Nem guide til klimaregnskabet

Publikationen ”Nem guide til klimaregnskabet” gennemgår alle nødvendige trin i et klimaregnskab, og samtidig hvilke udfordringer der kan opstå, ligesom den indeholder en komplet liste over omregnings- og emissionsfaktorer (udledning af forurenende partikler):

 

CARE Denmark: Klimaforandringernes konsekvenser for Danmark

Publikationen ”Klimaforandringers konsekvenser for Danmark” er udarbejdet af konsulenthuset, EY, på vegne af CARE Danmark – Danmarks grønne udviklings- og nødhjælpsorganisation. Her kan du læse om, hvad de fysiske klimaforandringer i såvel som Danmark som resten af verden vil betyde for Danmarks samfund og økonomi inden for fem områder: handel, landbrug, infrastruktur, mennesker og geopolitik

 

Danske virksomheders klimaindsats

En kortlægning af mere end 1000 danske virksomheders klimaindsats på tværs af størrelse og brancher, hvilket giver et godt indblik i, hvor dansk erhvervsliv står i dag, når det kommer til konkrete CO2-reduktionsmål

 

Klimahandlingsplanen

Regeringens første del af klimahandlingsplanen:


Erhvervsstyrelsens guide til ESG-rapportering 

Her kan virksomheder få inspiration til at lave sin egen ESG-rapport


 

Du kan nå at være med!

Tag del i den grønne omstilling og positionér dig stærkt med gode ESG-tal!

Med en deltagelse i projektet får du hjælp til at spotte og løse opgaver forbundet med den grønne omstilling og du tager et socialt samfundsansvar