GIV DIN VIRKSOMHED ET FORSPRING I

DEN GRØNNE OMSTILLING

Store virksomheder er allerede lovmæssigt forpligtede til at supplere ledelsesberetninger med ikke-finansielle nøgletal (ESG) - måske mærker I kravene som underleverandører?


Få direkte hjælp til at afdække grønne opgaver, som kan styrke jeres virksomheds grønne omstilling.


Få støtte til at matche arbejdsopgaver med ledige, som har brug for en håndsrækning for at komme i arbejde. Vi støtter også efter en vellykket prøveperiode

TRE GODE ARGUMENTER FOR AT DELTAGE


Få bedre og billigere finansierings- og lånemuligheder i banken

IMØDEGÅ


Imødegå de kommende politiske reguleringer og sanktioner


TILTRÆK


Tiltræk investorer, kunder, talenter og motiverede medarbejdere

MØD VORES GRØNNE JOBFORMIDLER MIA

Mia Durst er grøn jobformidler i Haderslev jobcenter. Hun hjælper dig som virksomhed med at stille skarpt på dine grønne muligheder og potentialer og samtidig finde løsninger der løser dine udfordringer. Det er godt for samfundet, for kloden og for din virksomhed.

KONTAKTER I DIN KOMMUNE

Vælg din kommune og mød de grønne jobformidlere og virksomhedskonsulenter

Du kan nå at være med!

Tag del i den grønne omstilling og positionér dig stærkt med gode ESG-tal!

Med en deltagelse i projektet får du hjælp til at spotte og løse opgaver forbundet med den grønne omstilling og du tager et socialt samfundsansvar

SAMARBEJDSPARTNERE

’Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’ sker i et samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder. Hver kommune har ansat grønne jobformidlere, som er klar til at matche jeres behov for grøn opgavevaretagelse med lediges kompetencer – og følge op på om matchet lykkes! Samtidig har vi – i et tæt samarbejde med konsulentfirmaet, Marselisborg Consulting – brancherettet viden indenfor rekruttering og grøn omstilling, der betyder vi kan tilbyde vejledning og sparring i, hvordan I kan styrke jeres grønne profil.


‘Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’ skal frem mod 2025 hjælpe virksomheder med at omlægge arbejdsopgaver i en grønnere retning.

For virksomhederne er der et stort forretningsmæssigt potentiale i den
grønne omstilling – men det kræver typisk en udvidelse af arbejdsstyrken.

Derfor skal projektet samtidig hjælpe ledige, som har brug for en tydelig håndsrækning til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, med at opnå kompetencer i grøn opgavevaretagelse. 

Det sker i et projektsamarbejde mellem de fire kommuner, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Projektet realiseres med en EU-medfinansiering på 12.642.076 kroner.


EU’s Socialfond og danske partnere investerer hvert år i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Partnerskabets investeringer sker med udgangspunkt i regionernes styrkepositioner og i iværksætteri, jobskabelse, social inklusion og uddannelse.

unsplash