Store virksomheder er allerede lovmæssigt forpligtede til at supplere ledelsesberetninger med ikke-finansielle nøgletal (ESG) - måske mærker I kravene som underleverandører?

Få direkte hjælp til at afdække grønne opgaver, som kan styrke jeres virksomheds grønne omstilling.


ØKONOMISK

POLITIK

TILTRÆK

Omstilling i den finansielle sektor

Siden 2021 har banker været nødt til at tage hensyn til miljømæssige, sociale og styringsmæssige risici (ESG-risici) i deres udlånsregler og når de vurderer enkelte lån.


Argumenterne for at være mere bevidst om miljø, sociale og styringsmæssige forhold lyder blandt andet:


  • Banker skal vurdere ESG-risici ved udlån og undersøge virksomheders håndtering af disse risici.
  • Nogle banker inkluderer allerede klimarisici i deres analyse af sektorer og porteføljer.
  • Banker er interesserede i at forstå klimaændringernes påvirkning på virksomheders muligheder og risici.
  • Fremtidig vurdering af ejendomme ved boliglån vil også omfatte ESG-forhold.
  • Virksomhedens ledelse skal være opmærksom på, hvordan ESG-forhold kan påvirke finansieringsmuligheder.
  • Virksomheder skal ændre deres aktiviteter og forretningsmodeller i en mere bæredygtig retning.
  • Banker vurderer virksomhedens fremtidige bæredygtighed og økonomiske forsvarlighed.
  • Banker vil fortsat vurdere finansielle nøgletal, men også fokusere på ESG-status, mål og planer.
  • Bankkunder forventes over tid at levere nøgletal på lige fod med finansielle data.


Du kan nå at være med!

Tag del i den grønne omstilling og positionér dig stærkt med gode ESG-tal!

Med en deltagelse i projektet får du hjælp til at spotte og løse opgaver forbundet med den grønne omstilling og du tager et socialt samfundsansvar