Store virksomheder er allerede lovmæssigt forpligtede til at supplere ledelsesberetninger med ikke-finansielle nøgletal (ESG) - måske mærker I kravene som underleverandører?

Få direkte hjælp til at afdække grønne opgaver, som kan styrke jeres virksomheds grønne omstilling.


ØKONOMISK

POLITIK

TILTRÆK

Omstilling i politik

EU's kommende "grønne pagt", European Green Deal, er en ambitiøs plan, der sigter mod at sikre et bæredygtigt EU på alle miljøområder, herunder klimaet. Inden for klimaområdet har aftalen som mål at sikre, at EU overholder Paris-aftalen og opnår klimaneutralitet inden 2050.


Samtidig har et bredt flertal i Folketinget i 2019 besluttet, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 70% inden 2030. Dette er et vigtigt skridt mod det langsigtede mål om at opnå CO2-neutralitet i 2050. Målsætningen om 70% er indskrevet i den såkaldte Klimalov, hvilket forpligter både den nuværende klimaminister og fremtidige klimaministre til konkret handling.


Adskillige love er allerede blevet vedtaget, hvilket har betydning for specifikke brancher. Hvis din branche endnu ikke er berørt, er der stor sandsynlighed for, at den snart vil blive det. Derfor er projektet målrettet mod at være i front og være forberedt på kommende lovgivning.

Du kan nå at være med!

Tag del i den grønne omstilling og positionér dig stærkt med gode ESG-tal!

Med en deltagelse i projektet får du hjælp til at spotte og løse opgaver forbundet med den grønne omstilling og du tager et socialt samfundsansvar